Prečo je dôležitý profesionálny návrh osvetlenia?

Prečo je dôležitý profesionálny návrh osvetlenia?

Návrh osvetlenia priestorov je mnohokrát zložitejší, než sa môže na prvý pohľad zdať. Je totiž potrebné dosiahnuť stav, kedy na každý meter štvorcový vrhá rovnaká intenzita svetla, čoho naplánovanie si vyžaduje ruku skúseného odborníka.

Navyše, prípadné doplnkové svietidlá používané na zvýraznenie dominánt musia vytvárať s centrálnym svietidlom súhru tak, aby celá expozícia nepôsobila rušivo.

Ak preto nechcete byť z osvetlenia vášho interiéru, kancelárie, predajných alebo skladovacích priestorov sklamaní, nechajte si poradiť a využite službu profesionálneho návrhu osvetlenia.

 

 

Základom návrhu osvetlenia do administratívy je svetelno-technický výpočet

Odborný návrh rieši problematiku osvetlenia komplexne, a preto sa zameriava ako na dizajnovú, tak aj na technickú stránku. Jeho základom najmä v rozľahlejších priestoroch býva svetleno-technický výpočet, ktorý predstavuje odrazový mostík na vybudovanie elektroinštalácií pre svietidlá.

Tento výpočet odzrkadľuje charakteristiky priestoru a jeho budúce využitie, ktoré navzájom prepája, na základe čoho určuje ideálnu intenzitu svetla v jeho jednotlivých častiach.

Výsledkom výpočtov je výkres s načrtnutým návrhom na vybudovanie rozvodov elektriny a s označením miest, na ktorých majú byť umiestnené svietidlá s požadovanými vlastnosťami.

Svetelno-technický výpočet je hlavným predpokladom na dostatočné a rovnomerné osvetlenie priestorov. Realizovaný by mal byť pre všetky administratívne miestnosti, predajné a skladovacie plochy.

Dizajnový konsenzus svietidiel s ostatnými prvkami interiéru

Ak vieme, do ktorých častí priestoru svietidlá inštalovať a aké vlastnosti musia mať, môžeme pristúpiť k výberu konkrétnych prevedení svietidiel. Profesionálny návrh osvetlenia sa zvyčajne vypracováva s využitím architektonického návrhu či návrhu dizajnéra tak, aby bol medzi nimi dosiahnutý konsenzus a rovnováha.

Zároveň sú zohľadnené nároky klienta s cieľom ponúknuť mu výsledok presne podľa jeho predstáv, ktorý navyše dokonale lahodí celkovému vyzneniu interiéru.

Profesionálny návrh svietidiel vám radi vypracujeme aj na našom svetelnom štúdiu.